VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ÅTERBETALNING (”VILLKOREN”)

Välj ämne :

1.1 Om villkoren

I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna Apple Distribution International och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten definierade uttryck. I slutet av dessa villkor finns en förteckning över dessa definitioner så att du lätt kan hitta betydelsen. Tillsammans med Orderbekräftelsen utgör dessa villkor Avtalet mellan oss angående leverans av Produkter. Inga andra villkor äger tillämplighet. Avtalet kan inte ändras såvitt vi inte samtycker till ändringen antingen skriftligen eller genom e-postmeddelande.

1.2 Ytterligare villkor vid köp av iPhone och iPad: Trådlösa tjänster för iPhone och/eller iPad tillhandahålls av och ansvaras för av den leverantör du valt för trådlösa tjänster. Apple förbehåller rätten att, efter eget skön, begränsa beställningskvantitet och att neka eller avbryta beställningar som överstiger gränsen. Lägg märke till att ditt avtal med en leverantör av trådlösa tjänster inte avslutas automatiskt om du returnerar din iPhone och/eller iPad i enlighet med punkt 7 nedan. Läs mer i villkoren som gäller för avtalet med din leverantör av trådlösa tjänster.

Tillbaka till början

2. Att göra en Beställning

2.1De som är berättigade att handla från Apple Store för enskilda utbildningskunder är lärare, personal, studenter, elever och föräldrar enligt följande: 

Anställda vid en utbildningsinstitution: Alla som är anställda vid en offentlig eller privat utbildningsinstitution i Sverige är berättigade.

Studenter på eftergymnasiala utbildningar: Studenter som är inskrivna vid eller har antagits till en högre utbildningsinstitution i Sverige är berättigade.

Föräldrar till studenter på eftergymnasiala utbildningar: Föräldrar som köper åt sitt barn, som för närvarande är inskrivet vid eller har antagits till en högre utbildningsinstitution i Sverige, är berättigade till inköp.

Apple Store för enskilda utbildningskunder är inte avsett för inköp till institutioner eller inköp för vidareförsäljning.

 

2.2 Du gör en Beställning på något av följande sätt:

2.2.1 Fyll i det Beställningsformulär som finns på Apple Store-webbplatsen och klicka därefter på knappen "Slutför beställningen". 2.2.2 Kontakta oss på vårt avgiftsfria telefonnummer (020 120 9971) Vardagar 9.00 - 19.00. 2.2.3 Fyll i Beställningsformuläret och faxa en kopia till oss på faxnummer 0771-16 81 31 (debiteras som rikssamtal). (Denna service är öppen dygnet runt, sju dagar i veckan.). 2.2.4 Fyll i Beställningsformuläret och skicka en papperskopia till AppleStore Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland. Du måste använda Beställningsformuläret som finns på Apple Store-webbplatsen. Vi kan inte ta emot Beställningar som görs på annat sätt än något av de ovan angivna.

2.3 När du gör en Beställning får du ett Beställningsnummer. Normalt tilldelas detta Beställningsnummer via Apple Store-webbplatsen. Om du har gjort din Beställning per telefon tilldelas du däremot Beställningsnumret per telefon.

 

2.4 I och med att du gör en Beställning erbjuder du dig att köpa de Produkter som du har valt ut i enlighet med dessa villkor. Vi väljer sedan att acceptera ditt erbjudande eller inte. När vi behandlat och godkänt din Beställning, underrättar vi dig genom att skicka en Orderbekräftelse via e-post eller, om du inte angett någon e-postadress på Beställningsformuläret, per post. Orderbekräftelsen gäller från det datum det skickades.

 

2.5 Om din Beställning av någon anledning inte godkänns, kontaktar vi dig per telefon. Informationen som finns på Apple Store-webbplatsen utgör en anbudsinfordran och utgör inte något åtagande från oss att leverera några Produkter.

 

2.6 Trots att vi gör vårt yttersta för att leverera de Produkter som anges i Orderbekräftelsen kan det finnas situationer när vi inte kan leverera dessa Produkter, till exempel (i) när sådana Produkter inte längre tillverkas eller finns tillgängliga eller (ii) om vi inte har möjlighet att köpa in relevanta komponenter. Under sådana förhållanden kommer vi att kontakta dig och informera dig om alternativa Produkter som du kan köpa istället. Om du väljer att inte acceptera dessa förslag, kommer vi att häva Beställningen vad avser de Produkter som vi inte kan leverera och återbetala de belopp som du har betalt till oss för dessa Produkter. Med förbehåll för vad som anges i avsnitt 11.2 nedan, är vårt ansvar, för det fall vi inte har möjlighet att leverera de Produkter som du har beställt, begränsat till återbetalning av sådana belopp.

 

2.7Lärare, personal och studenter som handlar från Apple Store för enskilda utbildningskunder har rätt att köpa följande antal av varje produkt per läsår. Utbildningsrabatten gäller inte alla produkter.

Stationär dator: En (1) per läsår
Mac mini: En (1) per läsår
Bärbar dator: En (1) per läsår
iPad: Två (2) per läsår
Bildskärm: Två (2) per läsår
Program: Två (2) licenser per program och läsår**Ovanstående inköp kan göras antingen via webben eller i en Apple Store-butik. Antalet tillåtna produkter är detsamma oavsett var du köper produkterna.

Tillbaka till början

3. Leverans av Produkter

Vi förbinder oss att i enlighet med dessa villkor leverera de Produkter som anges på Orderbekräftelsen.

Tillbaka till början

4. Priser

4.1 Produktpriset avser det pris som anges på Apple Store-webbplatsen vid beställningstillfället.

 

4.2 Moms debiteras enligt gällande procentsatser och anges på Apple Store-webbplatsen vid beställningstillfället.

 

4.3 Fraktkostnader debiteras i enlighet med vad som anges på Apple Store-webbplatsen vid beställningstillfället.

Tillbaka till början

5. Betalning

5.1 Betalning kan ske på något av de sätt som anges under avsnittet om betalning på Apple Store-webbplatsen.

 

5.2 Betalning görs SEK i enlighet med vad som anges på Fakturan.

 

5.3 Om du väljer att betala med kontokort måste du lämna utförliga kontokortsuppgifter i samband med din Beställning. Kontokortet belastas först när faktura utfärdas. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera identiteten hos betal-/kreditkortsinnehavaren genom att begära relevant dokumentation.

 

5.4 Om du väljer att betala med check eller via elektronisk överföring eller bankgiro, skickar vi en betalningsanmodan och levererar Produkterna när betalningen är mottagen.

 

5.5 Fakturan (och eventuell betalningsanmodan) skickas till den faktureringsadress som finns angiven på Orderbekräftelsen. Fakturan skickas i samband med att vi levererar Produkterna. Om du betalar med kontokort måste det ha sin faktureringsadress i Sverige.

Tillbaka till början

6. Leverans

6.1 Vi tar inte emot beställningar och vi levererar inte till adresser utanför Sverige.

 

6.2 Enligt 6.1 levererar vi till leveransadressen som anges på Orderbekräftelsen.

 

6.3 Vårt transportföretag kommer att leverera Produkterna till dig under arbetstid, måndag till fredag.

 

6.4 Vårt mål är att leverera Produkterna inom 21 dagar från datumet för Orderbekräftelsens utfärdande. Om vi inte kan leverera Produkterna till dig inom 30 dagar från utfärdandet av Orderbekräftelsen, har du möjlighet att avbeställa Produkterna.

 

6.5 Äganderätten och risken för förlust av produkterna övergår till dig vid leverans av produkterna.

Tillbaka till början

7. Ångerrätt

7.1 Du har rätt att lämna tillbaka Produkter du köpt hos oss och få tillbaka erlagd köpeskilling förutsatt att du kontaktar oss inom 14 dagar efter det att Produkten levererades till dig. Du har emellertid inte rätt att återlämna och få tillbaka pengarna för Programvara som levererades till dig i obruten förpackning om du har brutit förseglingen.

 

7.2 För att lämna tillbaka en Produkt skall du kontakta oss på vårt avgiftsfria telefonnummer (0771 400484) Vardagar 09.00 - 19.00 så att vi kan avtala om återlämnandet. Därefter skickar vi ett Returmedgivande. Denna handling innehåller uppgifter om telefonnummer till en fraktfirma som du skall kontakta för att avtala om avhämtningen av de Produkter du vill lämna tillbaka. Produkterna måste lämnas tillbaka genom den fraktfirma och till den adress som anges på Returmedgivandet. Produkterna skall returneras i sina originalförpackningar.

 

7.3 Vi återbetalar erlagd köpeskilling men debiterar en avgift för fraktkostnaderna (beloppet motsvarar den fraktkostnad du debiterades i samband med leveransen av Produkterna).

Tillbaka till början

8. Programlicenser

All Programvara licensieras till dig i enlighet med tillämpliga licensavtal. Dessa licensavtal levereras tillsammans med Programvaran.

Tillbaka till början

9. Programvarusupport

9.1 Om inte annat anges på Apple Stores webbplats när du gör din beställning, erbjuder vi utan extra kostnad telefonassistans för maskinvara, enligt nedan, och Apple-märkta program (gäller både program som följer med datorn och program som inte gör det), enligt nedan, som du köper via Apple Stores webbplats. Tjänsten finns tillgänglig i 90 dagar från inköpsdatum (fakturadatum). Om du vill ha assistans för produkter från andra tillverkare än Apple, måste du kontakta tillverkaren.

 

9.2 Telefonassistansen gäller endast rådgivning vid problem i samband med installation och inställning av maskin- eller programvara.

 

9.3 Telefonassistansen är öppen Vardagar 08.00 - 20.00. Telefonnumret till telefonassistansen skickas till dig per brev när vi godkänt din Beställning.

 

9.4 När du kontaktar telefonassistansen försöker vi att besvara din förfrågan vid första samtalet. Det kan emellertid hända att vi inte omgående kan besvara alla dina förfrågningar. I vissa fall kan vi behöva återkomma vid en senare tidpunkt.

Tillbaka till början

10. Apples ettåriga begränsade garanti och konsumentköplagen

10.1 Alla nya maskinvaror levereras med en ettårig begränsad garanti från Apple som omfattar fel i material och utförande. Villkoren för garantin, som är en del av och ingår i detta Avtal genom hänvisning, visas om du klickar på rätt hyperlänk nedan. Garantivillkoren finns också i kartongen med Apple-maskinvaran. Innan du handlar kan du se en kopia av den begränsade garantin för Apple-maskinvaran, inklusive dess begränsningar och undantag, genom att klicka på rätt länk nedan. Den begränsade garantin gäller endast för Apples Maskinvaruprodukter (enligt definitionen nedan). Den gäller inte för Program, Tjänster eller andra Produkter. Eventuella garantier för program finns angivna i programlicensen.

 

Ett års begränsad garanti på nya produkter förutom iPod och iSight

Ett års begränsad garanti på iPod och iSight

 

Innan du lämnar in Apple-maskinvaran för garantiservice, ansvarar du för att säkerhetskopiera systemprogrammet, tillämpningsprogrammet och alla data samt avaktivera alla lösenord. Du ansvarar själv för att installera om alla sådana program, data och lösenord. Vi ansvarar inte för dataförluster till följd av garantiservice. Du kan ringa oss angående garantifrågor vardagar mellan 8.00 och 19.45. Uppge Apple-maskinvarans serienummer. Telefonnumret till garantiservicen följer med Apple-maskinvaran. Du står samtalskostnaden för samtal du ringer till oss enligt din nationella taxa.

 

10.2 Produkter som inte är Apple-märkta/produkter från andra tillverkare
Apples ettåriga begränsade garanti gäller inte produkter som inte är Apple-märkta, även om de förpackas eller säljs tillsammans med Apple-produkter. Produkter som inte är Apple-märkta kan täckas av en garanti från tillverkaren. Du hittar mer information i produktkartongen och dokumentationen.

 

10.3 FÖRDELARNA MED APPLES ETTÅRIGA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER, I DE FALL PRODUKTERNA INTE ÄR APPLE-MÄRKTA, PRODUKTTILLVERKARENS GARANTI (BEROENDE PÅ TILLÄMPLIGHET) GÄLLER UTÖVER DE RÄTTIGHETER SOM KUNDER HAR ENLIGT KONSUMENTKÖPLAGEN. – Klicka här för mer information

Tillbaka till början

11. Ansvarsbegränsning

11.1 För Slutkund gäller följande: I händelse av att något villkor i detta Avtal strider mot tvingande lag är villkoret i denna del ej tillämpligt. För annan kund än Slutkund gäller att 11.1.1 dessa villkor reglerar omfattningen av våra skyldigheter och vårt ansvar med avseende på tillhandahållandet av Produkter och Service;

 11.1.2 det inte finns några garantier eller villkor som är bindande för oss utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet; och att

 11.1.3 alla garantier eller villkor som avser Produkter eller Service och som i annat fall kunde tolkas in i eller införlivas med Avtalet på grund av lag eller på annat sätt (inklusive utan inskränkning underförstådda villkor såvitt avser kvalitet eller ändamålsenlighet) undantas härmed uttryckligen.

 

11.2 Villkoren i detta Avtal begränsar eller utesluter inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada på grund av vårdslöshet från vår sida, ej heller begränsar de vårt ansvar för bedrägeri.

 

11.3 Med förbehåll för Villkor 11.1 och 11.2 ansvarar vi inte för inkomstbortfall, utebliven vinst, kontraktsförlust, förlust av data eller för någon indirekt förlust eller följdförlust eller skada av något slag, hur den än har uppkommit och även om den orsakats av en skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt.

 

11.4 Med förbehåll för Villkor 11.1, 11.2 och 11.3 skall vårt maximala sammanlagda ansvar i enlighet med Avtalet, oavsett om det gäller på grund av avtal, skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet) eller annat, under inga omständigheter överstiga det belopp som du är ålagd att betala oss för Produkterna i fråga.

Tillbaka till början

12. Hur du kontaktar Apple

Du kan nå oss

  • per telefon på vårt avgiftsfria telefonnummer (020 120 9971) Vardagar 09.00 - 19.00;
  • per brev till adress AppleStore Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland.

 

När du kontaktar oss ombeds du uppge ditt Beställningsnummer.

Tillbaka till början

13. Försäkran avseende export

Härmed försäkrar du att du iakttar alla Exportbestämmelser. Du har inte rätt att (i) exportera någon Produkt utöver vad som är tillåtet enligt gällande Exportbestämmelser, ej heller rätt att (ii) exportera någon Produkt till något land för vilket exporttillstånd eller annat officiellt godkännande krävs utan att först införskaffa alla nödvändiga tillstånd eller andra godkännanden.

Tillbaka till början

14. Dataskydd

Genom att göra din Beställning samtycker du till att vi lagrar, bearbetar och använder uppgifter som inhämtats från ditt Beställningsformulär för att handlägga din Beställning. Genom att göra en markering på därför avsedd plats i samband med att du gör din Beställning, godkänner du även att vi överför uppgifter till andra företag inom Apple-gruppen för att då och då kunna förse dig med information om andra Apple-produkter och -tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill att vi överför sådana uppgifter till andra företag inom Apple-gruppen för att kunna förse dig med information om andra Apple-produkter och -tjänster, gör du en markering på därför avsedd plats på ditt Beställningsformulär. På skriftlig begäran kan du erhålla en kopia på de uppgifter vi har om dig. Vi förbehåller oss rätten att i sådana fall ta ut en administrationsavgift för handläggningen. Om någon uppgift som vi har om dig är felaktig, ändrar vi den på din skriftliga begäran.

Tillbaka till början

15. Force Majeure

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som du lider eller förorsakar och som beror på vårt dröjsmål vid fullgörandet eller underlåtenhet att fullgöra eller på annat sätt uppfylla våra skyldigheter enligt Avtalet i den mån detta dröjsmål eller denna underlåtenhet orsakas av någon omständighet som vi inte rår över.

Tillbaka till början

16. Gällande lag och genomförbarhet

16.1 Avtalet lyder under svensk lag.

 

16.2 Tvistemål skall avgöras av svensk domstol.

Tillbaka till början

17. Allmänt

17.1 Varken vår egen eller din underlåtenhet att göra gällande något villkor i Avtalet utgör någon dispens från sagda villkor. Sådan underlåtenhet skall på intet sätt påverka rätten att senare göra gällande detta villkor.

 

17.2 Om något villkor i Avtalet är ogiltigt eller inte verkställbart skall detta inte negativt påverka giltigheten eller verkställbarheten av övriga villkor.

Tillbaka till början

18. Definitioner

18.1 Nedanstående uttryck har följande betydelse i dessa villkor: Apple Store-webbplatsen: Apples webbplats för Apple Store-kunder i Sverige. Adressen är http://www.apple.com/swedenstore Auktoriserad Apple-servicetekniker: servicetekniker som godkänts av oss för att tillhandahålla service Avtal: dessa villkor tillsammans med Orderbekräftelsen. Beställning: beställning som du gör i enlighet med dessa villkor Beställningsformulär: det elektroniska beställningsformuläret på Apple Store-webbplatsen Beställningsnummer: det beställningsnummer som vi tilldelar dig i samband med en Beställning Exportbestämmelser: alla lagar, förordningar och regler i USA, EU och Sverige som är tillämpliga på export, återexport, transfer eller återförsäljning av Produkter Faktura: den faktura som vi ställer till dig för betalning av Produkterna Maskinvara: alla Produkter som inte är Programvara eller Tillbehör Orderbekräftelse: den orderbekräftelse som vi ställer ut till dig och som visar att vi godkänt din Beställning; Produkt: de produkter som finns förtecknade på Apple Store-webbplatsen och som vi erbjuder oss att tillhandahålla enligt dessa villkor Programvara: all programvara som ingår i Produkterna inklusive operativsystem, program som medföljer Maskinvaran och fristående program Returmedgivande: den handling som vi utfärdar till dig för retur av Produkter Service: all service som har samband med Produkterna (inklusive all garantiservice och telefonsupport) som vi kommer överens om att tillhandahålla enligt dessa villkor Slutkund: kund som inte köper Produkter som ett led i affärsverksamhet Tillbehör: alla datortillbehör som t.ex. musmattor och väskor till bärbara datorer Vardagar: alla dagar utom lördagar, söndagar och allmänna helgdagar i Sverige Villkor: de olika villkor som inryms i dessa försäljningsvillkor 18.2 Apple Distribution International är ett företag med säte i Irland. Huvudkontorets adress är Apple Distribution International - Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, CORK Ireland.

Tillbaka till början

Välj ämne :

1.1 Om villkoren

I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna Apple Distribution International och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten definierade uttryck. I slutet av dessa villkor finns en förteckning över dessa definitioner så att du lätt kan hitta betydelsen. Tillsammans med Orderbekräftelsen utgör dessa villkor Avtalet mellan oss angående leverans av Produkter. Inga andra villkor äger tillämplighet. Avtalet kan inte ändras såvitt vi inte samtycker till ändringen antingen skriftligen eller genom e-postmeddelande.

1.2 Ytterligare villkor vid köp av iPhone och iPad: Trådlösa tjänster för iPhone och/eller iPad tillhandahålls av och ansvaras för av den leverantör du valt för trådlösa tjänster. Apple förbehåller rätten att, efter eget skön, begränsa beställningskvantitet och att neka eller avbryta beställningar som överstiger gränsen. Lägg märke till att ditt avtal med en leverantör av trådlösa tjänster inte avslutas automatiskt om du returnerar din iPhone och/eller iPad i enlighet med punkt 7 nedan. Läs mer i villkoren som gäller för avtalet med din leverantör av trådlösa tjänster.

Tillbaka till början

2. Att göra en Beställning

2.1 För att få göra en Beställning måste du vara minst 18 år. För att äga rätt att handla via Apple Store och för att kvalificera dig för våra speciella utbildningspriser måste du antingen vara minst 18 år och studera på heltid eller halvtid vid KomVux, folkhögskola,universitetet eller högskola i Sverige, eller vara lärare vid en institution inom för-, grundskola, gymnasium, KomVux, folkhögskola samt universitetet eller högskola i Sverige, samt förvärva Produkten för din egen utbildning eller forskning. Du skall på anmodan kunna påvisa för oss att du uppfyller nämnda kriterier. Vi förbehåller oss rätten att helt eller delvis annullera en Beställning från dig om vi finner att du inte uppfyller ovan angivna kriterier. Skulle din beställning av någon anledning annulleras underrättas du skriftligen därom, samt återbetalas den summa du eventuellt erlagt för den aktuella Produkten.

 

2.2 Du gör en Beställning på något av följande sätt:

2.2.1 Fyll i det Beställningsformulär som finns på Apple Store-webbplatsen och klicka därefter på knappen "Slutför beställningen". 2.2.2 Kontakta oss på vårt avgiftsfria telefonnummer 020 120 9971 (ett telefonnummer med låg samtalstaxa finns tillgängligt vid behov: 0771-40 04 84) Vardagar 9.00 - 19.00. 2.2.3 Fyll i Beställningsformuläret och faxa en kopia till oss på faxnummer 0771-16 81 31 (debiteras som rikssamtal). (Denna service är öppen dygnet runt, sju dagar i veckan.). 2.2.4 Fyll i Beställningsformuläret och skicka en papperskopia till AppleStore Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland. Du måste använda Beställningsformuläret som finns på Apple Store-webbplatsen. Vi kan inte ta emot Beställningar som görs på annat sätt än något av de ovan angivna.

2.3 När du gör en Beställning får du ett Beställningsnummer. Normalt tilldelas detta Beställningsnummer via Apple Store-webbplatsen. Om du har gjort din Beställning per telefon tilldelas du däremot Beställningsnumret per telefon.

 

2.4 I och med att du gör en Beställning erbjuder du dig att köpa de Produkter som du har valt ut i enlighet med dessa villkor. Vi väljer sedan att acceptera ditt erbjudande eller inte. När vi behandlat och godkänt din Beställning, underrättar vi dig genom att skicka en Orderbekräftelse via e-post eller, om du inte angett någon e-postadress på Beställningsformuläret, per post. Orderbekräftelsen gäller från det datum det skickades.

 

2.5 Om din Beställning av någon anledning inte godkänns, kontaktar vi dig per telefon. Informationen som finns på Apple Store-webbplatsen utgör en anbudsinfordran och utgör inte något åtagande från oss att leverera några Produkter.

 

2.6 Trots att vi gör vårt yttersta för att leverera de Produkter som anges i Orderbekräftelsen kan det finnas situationer när vi inte kan leverera dessa Produkter, till exempel (i) när sådana Produkter inte längre tillverkas eller finns tillgängliga eller (ii) om vi inte har möjlighet att köpa in relevanta komponenter. Under sådana förhållanden kommer vi att kontakta dig och informera dig om alternativa Produkter som du kan köpa istället. Om du väljer att inte acceptera dessa förslag, kommer vi att häva Beställningen vad avser de Produkter som vi inte kan leverera och återbetala de belopp som du har betalt till oss för dessa Produkter. Med förbehåll för vad som anges i avsnitt 11.2 nedan, är vårt ansvar, för det fall vi inte har möjlighet att leverera de Produkter som du har beställt, begränsat till återbetalning av sådana belopp.

 

2.7 Följande begränsningar per läsår gäller för inköp på Apple Online Store for Education:

- Stationär dator En (1) per läsår
- Mac mini: En (1) per läsår
- Bärbar dator: En (1) per läsår
- Bildskärm: Högst två (2) per läsår
- Programvara: Högst två (2) exemplar av ett program per läsår
- Apple TV: Det finns ingen begränsning av antalet Apple TV-inköp per läsår
- iPod: Det finns ingen begränsning av antalet iPod-inköp per läsår


Begränsningen ovan gäller inköp av Apple-produkter med tillhörande utbildningspriser på Apple Online Store for Education, Apple on Campus Online Stores, auktoriserade Apple-återförsäljare eller Apple Store. Det totala produktantalet är detsamma oavsett var inköpet med tillhörande utbildningspriser gjorts. Apple förbehåller sig rätten att avbryta din beställning om du överskrider dessa gränser, vilket vi i så fall informerar dig om. Eventuella inbetalningar som gjorts återbetalas.

Tillbaka till början

3. Leverans av Produkter

Vi förbinder oss att i enlighet med dessa villkor leverera de Produkter som anges på Orderbekräftelsen.

Tillbaka till början

4. Priser

4.1 Produktpriset avser det pris som anges på Apple Store-webbplatsen vid beställningstillfället.

 

4.2 Moms debiteras enligt gällande procentsatser och anges på Apple Store-webbplatsen vid beställningstillfället.

 

4.3 Fraktkostnader debiteras i enlighet med vad som anges på Apple Store-webbplatsen vid beställningstillfället.

Tillbaka till början

5. Betalning

5.1 Betalning kan ske på något av de sätt som anges under avsnittet om betalning på Apple Store-webbplatsen.

 

5.2 Betalning görs SEK i enlighet med vad som anges på Fakturan.

 

5.3 Om du väljer att betala med kontokort måste du lämna utförliga kontokortsuppgifter i samband med din Beställning. Kontokortet belastas först när faktura utfärdas. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera identiteten hos betal-/kreditkortsinnehavaren genom att begära relevant dokumentation.

 

5.4 Om du väljer att betala med check eller via elektronisk överföring eller bankgiro, skickar vi en betalningsanmodan och levererar Produkterna när betalningen är mottagen.

 

5.5 Fakturan (och eventuell betalningsanmodan) skickas till den faktureringsadress som finns angiven på Orderbekräftelsen. Fakturan skickas i samband med att vi levererar Produkterna. Om du betalar med kontokort måste det ha sin faktureringsadress i Sverige.

Tillbaka till början

6. Leverans

6.1 Vi tar inte emot beställningar och vi levererar inte till adresser utanför Sverige.

 

6.2 Enligt 6.1 levererar vi till leveransadressen som anges på Orderbekräftelsen.

 

6.3 Vårt transportföretag kommer att leverera Produkterna till dig under arbetstid, måndag till fredag.

 

6.4 Vårt mål är att leverera Produkterna inom 21 dagar från datumet för Orderbekräftelsens utfärdande. Om vi inte kan leverera Produkterna till dig inom 30 dagar från utfärdandet av Orderbekräftelsen, har du möjlighet att avbeställa Produkterna.

 

6.5 Äganderätten och risken för förlust av produkterna övergår till dig vid leverans av produkterna.

Tillbaka till början

7. Ångerrätt

7.1 Du har rätt att lämna tillbaka Produkter du köpt hos oss och få tillbaka erlagd köpeskilling förutsatt att du kontaktar oss inom 14 dagar efter det att Produkten levererades till dig. Du har emellertid inte rätt att återlämna och få tillbaka pengarna för Programvara som levererades till dig i obruten förpackning om du har brutit förseglingen.

 

7.2 För att lämna tillbaka en Produkt skall du kontakta oss på vårt avgiftsfria telefonnummer 020 120 9971 (ett telefonnummer med låg samtalstaxa finns tillgängligt vid behov: 0771-40 04 84) Vardagar 09.00 - 19.00 så att vi kan avtala om återlämnandet. Därefter skickar vi ett Returmedgivande. Denna handling innehåller uppgifter om telefonnummer till en fraktfirma som du skall kontakta för att avtala om avhämtningen av de Produkter du vill lämna tillbaka. Produkterna måste lämnas tillbaka genom den fraktfirma och till den adress som anges på Returmedgivandet. Produkterna skall returneras i sina originalförpackningar.

 

7.3 Vi återbetalar erlagd köpeskilling men debiterar en avgift för fraktkostnaderna (beloppet motsvarar den fraktkostnad du debiterades i samband med leveransen av Produkterna).

 

7.4 Julreturpolicy
Varor som har köpts i Apple Online Store och som tas emot mellan den 1 november 2013 och den 25 december 2013 kan returneras till och med den 7 januari 2014. Observera att alla övriga villkor i Apples policy för försäljning och retur fortfarande gäller för dessa köp. För alla köp som har gjorts efter den 25 december 2013 gäller Apples vanliga returpolicy.

Tillbaka till början

8. Programlicenser

All Programvara licensieras till dig i enlighet med tillämpliga licensavtal. Dessa licensavtal levereras tillsammans med Programvaran.

Tillbaka till början

9. Programvarusupport

9.1 Om inte annat anges på Apple Stores webbplats när du gör din beställning, erbjuder vi utan extra kostnad telefonassistans för maskinvara, enligt nedan, och Apple-märkta program (gäller både program som följer med datorn och program som inte gör det), enligt nedan, som du köper via Apple Stores webbplats. Tjänsten finns tillgänglig i 90 dagar från inköpsdatum (fakturadatum). Om du vill ha assistans för produkter från andra tillverkare än Apple, måste du kontakta tillverkaren.

 

9.2 Telefonassistansen gäller endast rådgivning vid problem i samband med installation och inställning av maskin- eller programvara.

 

9.3 Telefonassistansen är öppen Vardagar 08.00 - 20.00. Telefonnumret till telefonassistansen skickas till dig per brev när vi godkänt din Beställning.

 

9.4 När du kontaktar telefonassistansen försöker vi att besvara din förfrågan vid första samtalet. Det kan emellertid hända att vi inte omgående kan besvara alla dina förfrågningar. I vissa fall kan vi behöva återkomma vid en senare tidpunkt.

Tillbaka till början

10. Apples ettåriga begränsade garanti och konsumentköplagen

10.1 Alla nya maskinvaror levereras med en ettårig begränsad garanti från Apple som omfattar fel i material och utförande. Villkoren för garantin, som är en del av och ingår i detta Avtal genom hänvisning, visas om du klickar på rätt hyperlänk nedan. Garantivillkoren finns också i kartongen med Apple-maskinvaran. Innan du handlar kan du se en kopia av den begränsade garantin för Apple-maskinvaran, inklusive dess begränsningar och undantag, genom att klicka på rätt länk nedan. Den begränsade garantin gäller endast för Apples Maskinvaruprodukter (enligt definitionen nedan). Den gäller inte för Program, Tjänster eller andra Produkter. Eventuella garantier för program finns angivna i programlicensen.

 

Ett års begränsad garanti på nya produkter förutom iPod och iSight

Ett års begränsad garanti på iPod och iSight

 

Innan du lämnar in Apple-maskinvaran för garantiservice, ansvarar du för att säkerhetskopiera systemprogrammet, tillämpningsprogrammet och alla data samt avaktivera alla lösenord. Du ansvarar själv för att installera om alla sådana program, data och lösenord. Vi ansvarar inte för dataförluster till följd av garantiservice. Du kan ringa oss angående garantifrågor vardagar mellan 8.00 och 19.45. Uppge Apple-maskinvarans serienummer. Telefonnumret till garantiservicen följer med Apple-maskinvaran. Du står samtalskostnaden för samtal du ringer till oss enligt din nationella taxa.

 

10.2 Produkter som inte är Apple-märkta/produkter från andra tillverkare
Apples ettåriga begränsade garanti gäller inte produkter som inte är Apple-märkta, även om de förpackas eller säljs tillsammans med Apple-produkter. Produkter som inte är Apple-märkta kan täckas av en garanti från tillverkaren. Du hittar mer information i produktkartongen och dokumentationen.

 

10.3 FÖRDELARNA MED APPLES ETTÅRIGA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER, I DE FALL PRODUKTERNA INTE ÄR APPLE-MÄRKTA, PRODUKTTILLVERKARENS GARANTI (BEROENDE PÅ TILLÄMPLIGHET) GÄLLER UTÖVER DE RÄTTIGHETER SOM KUNDER HAR ENLIGT KONSUMENTKÖPLAGEN. – Klicka här för mer information

Tillbaka till början

11. Ansvarsbegränsning

11.1 För Slutkund gäller följande: I händelse av att något villkor i detta Avtal strider mot tvingande lag är villkoret i denna del ej tillämpligt. För annan kund än Slutkund gäller att 11.1.1 dessa villkor reglerar omfattningen av våra skyldigheter och vårt ansvar med avseende på tillhandahållandet av Produkter och Service;

 11.1.2 det inte finns några garantier eller villkor som är bindande för oss utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet; och att

 11.1.3 alla garantier eller villkor som avser Produkter eller Service och som i annat fall kunde tolkas in i eller införlivas med Avtalet på grund av lag eller på annat sätt (inklusive utan inskränkning underförstådda villkor såvitt avser kvalitet eller ändamålsenlighet) undantas härmed uttryckligen.

 

11.2 Villkoren i detta Avtal begränsar eller utesluter inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada på grund av vårdslöshet från vår sida, ej heller begränsar de vårt ansvar för bedrägeri.

 

11.3 Med förbehåll för Villkor 11.1 och 11.2 ansvarar vi inte för inkomstbortfall, utebliven vinst, kontraktsförlust, förlust av data eller för någon indirekt förlust eller följdförlust eller skada av något slag, hur den än har uppkommit och även om den orsakats av en skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt.

 

11.4 Med förbehåll för Villkor 11.1, 11.2 och 11.3 skall vårt maximala sammanlagda ansvar i enlighet med Avtalet, oavsett om det gäller på grund av avtal, skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet) eller annat, under inga omständigheter överstiga det belopp som du är ålagd att betala oss för Produkterna i fråga.

Tillbaka till början

12. Hur du kontaktar Apple

Du kan nå oss

  • per telefon på vårt avgiftsfria telefonnummer 020 120 9971 (ett telefonnummer med låg samtalstaxa finns tillgängligt vid behov: 0771-40 04 84) Vardagar 09.00 - 19.00;
  • per brev till adress AppleStore Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland.

 

När du kontaktar oss ombeds du uppge ditt Beställningsnummer.

Tillbaka till början

13. Försäkran avseende export

Härmed försäkrar du att du iakttar alla Exportbestämmelser. Du har inte rätt att (i) exportera någon Produkt utöver vad som är tillåtet enligt gällande Exportbestämmelser, ej heller rätt att (ii) exportera någon Produkt till något land för vilket exporttillstånd eller annat officiellt godkännande krävs utan att först införskaffa alla nödvändiga tillstånd eller andra godkännanden.

Tillbaka till början

14. Dataskydd

Genom att göra din Beställning samtycker du till att vi lagrar, bearbetar och använder uppgifter som inhämtats från ditt Beställningsformulär för att handlägga din Beställning. Genom att göra en markering på därför avsedd plats i samband med att du gör din Beställning, godkänner du även att vi överför uppgifter till andra företag inom Apple-gruppen för att då och då kunna förse dig med information om andra Apple-produkter och -tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill att vi överför sådana uppgifter till andra företag inom Apple-gruppen för att kunna förse dig med information om andra Apple-produkter och -tjänster, gör du en markering på därför avsedd plats på ditt Beställningsformulär. På skriftlig begäran kan du erhålla en kopia på de uppgifter vi har om dig. Vi förbehåller oss rätten att i sådana fall ta ut en administrationsavgift för handläggningen. Om någon uppgift som vi har om dig är felaktig, ändrar vi den på din skriftliga begäran.

Tillbaka till början

15. Force Majeure

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som du lider eller förorsakar och som beror på vårt dröjsmål vid fullgörandet eller underlåtenhet att fullgöra eller på annat sätt uppfylla våra skyldigheter enligt Avtalet i den mån detta dröjsmål eller denna underlåtenhet orsakas av någon omständighet som vi inte rår över.

Tillbaka till början

16. Gällande lag och genomförbarhet

16.1 Avtalet lyder under svensk lag.

 

16.2 Tvistemål skall avgöras av svensk domstol.

Tillbaka till början

17. Allmänt

17.1 Varken vår egen eller din underlåtenhet att göra gällande något villkor i Avtalet utgör någon dispens från sagda villkor. Sådan underlåtenhet skall på intet sätt påverka rätten att senare göra gällande detta villkor.

 

17.2 Om något villkor i Avtalet är ogiltigt eller inte verkställbart skall detta inte negativt påverka giltigheten eller verkställbarheten av övriga villkor.

Tillbaka till början

18. Definitioner

18.1 Nedanstående uttryck har följande betydelse i dessa villkor: Apple Store-webbplatsen: Apples webbplats för Apple Store-kunder i Sverige. Adressen är http://www.apple.com/swedenstore Auktoriserad Apple-servicetekniker: servicetekniker som godkänts av oss för att tillhandahålla service Avtal: dessa villkor tillsammans med Orderbekräftelsen. Beställning: beställning som du gör i enlighet med dessa villkor Beställningsformulär: det elektroniska beställningsformuläret på Apple Store-webbplatsen Beställningsnummer: det beställningsnummer som vi tilldelar dig i samband med en Beställning Exportbestämmelser: alla lagar, förordningar och regler i USA, EU och Sverige som är tillämpliga på export, återexport, transfer eller återförsäljning av Produkter Faktura: den faktura som vi ställer till dig för betalning av Produkterna Maskinvara: alla Produkter som inte är Programvara eller Tillbehör Orderbekräftelse: den orderbekräftelse som vi ställer ut till dig och som visar att vi godkänt din Beställning; Produkt: de produkter som finns förtecknade på Apple Store-webbplatsen och som vi erbjuder oss att tillhandahålla enligt dessa villkor Programvara: all programvara som ingår i Produkterna inklusive operativsystem, program som medföljer Maskinvaran och fristående program Returmedgivande: den handling som vi utfärdar till dig för retur av Produkter Service: all service som har samband med Produkterna (inklusive all garantiservice och telefonsupport) som vi kommer överens om att tillhandahålla enligt dessa villkor Slutkund: kund som inte köper Produkter som ett led i affärsverksamhet Tillbehör: alla datortillbehör som t.ex. musmattor och väskor till bärbara datorer Vardagar: alla dagar utom lördagar, söndagar och allmänna helgdagar i Sverige Villkor: de olika villkor som inryms i dessa försäljningsvillkor 18.2 Apple Distribution International är ett företag med säte i Irland. Huvudkontorets adress är Apple Distribution International - Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, CORK Ireland.

Tillbaka till början