1 Välj en färg:

2 Välj en modell

Wi-Fi

Ansluter till internet via Wi-Fi-nätverk.

Wi-Fi + Cellular Operatör

Ansluter till internet via Wi-Fi och snabba mobilnätverk.1 Läs mer om dataabonnemang

3 Välj en nätverksoperatör.

Din iPad kommer endast att fungera med operatören du väljer.

Den här modellen kan ansluta till snabba mobildatanätverk som HSPA, HSPA+ och DC-HSDPA i hela världen. När du reser utomlands kan du använda ett nano-SIM-kort från en lokal operatör.