Volymlicenser för Aperture 3: 20+ platser (pris per plats)

Volymlicenser för Aperture 3: 20+ platser (pris per plats)

Produktinformation

 • Översikt

  Oavsett storleken på ditt företag eller din skola erbjuder Apples volymlicensavtal (VLA) ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att köpa Apple-programmet Aperture 3 för flera system.

  Med VLA köper du licenser för att använda Apples programvara i ett visst antal datorer på ditt företag eller i din skola – det är du som bestämmer antalet. Volymlicenserna omfattar minst 20 platser.

  Som kund erhåller du ett certifikat som specificerar att du får använda det antal licenser av programvaran som du betalat för. När du har slutfört din volymlicensbeställning för Aperture 3 får du en innehållskod per licens du köpt via ditt VLA. För att få tillgång till programvaran måste dina anställda eller behöriga användare logga in till Mac App Store med Apple-ID och lösenord som tillhandahållits av organisationen, företaget eller institutionen. Vid användning av innehållskoder för hämtning av programvara gäller villkoren för Mac App Store (http://www.apple.com/legal/itunes/ww/) och tillämpliga licensavtal.

  Om du behöver mer information kan du kontakta Apple Store.

 • Information från tillverkaren

  Artikelnummer

  • UPC- eller EAN-nr: D6005ZM/A

Kundbetyg