1 Kies een uitvoering:

2 Kies een model

Wi-Fi

Maakt verbinding met internet via Wi-Fi-netwerken.

Wi-Fi + Cellular Netwerkaanbieder

Internetverbinding via Wi-Fi en snelle mobiele datanetwerken.1 Over data-abonnementen

3 Kies een netwerkaanbieder.

Je iPad zal alleen werken met de netwerkaanbieder die je kiest.

Dit model kan wereldwijd roamen op snelle mobiele datanetwerken, waaronder HSPA, HSPA+ en DC-HSDPA. Als je in het buitenland bent, kun je ook een nanosimkaart aanschaffen bij een lokale provider.